pensioenregeling voor de DGA


Ouderdomspensioen is de uitkering die u ontvangt vanaf het moment dat u de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd bereikt. U heeft als DGA een bijzondere positie met betrekking tot het opbouwen van uw ouderdomspensioen. U wordt niet gezien als gewone werknemer en heeft evenmin alle fiscale voordelen van een zelfstandig ondernemer. Tot 2007 kon u als DGA ervoor kiezen om mee te lopen met de pensioenregeling die geldt voor het personeel in uw bedrijf (indien er sprake is van personeel). Sinds de invoering van de nieuwe Pensioenwet kan dat niet meer en per 1 juli 2017 is het ook niet meer toegestaan om pensioen op te bouwen in eigen beheer. De fiscale motieven om pensioen op te bouwen zijn daarmee verdwenen. Wat kun je nog wel doen als DGA?