Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de uitkering van de overheid, de WIA. Het is een uitkering die ingaat na 2 jaar ziekte. De eerste 2 jaar wordt door de werkgever doorbetaald, zodat het arbeidsongeschiktheidspensioen nog niet nodig is .  De uitkering eindigt op een afgesproken eindleeftijd, vaak de AOW-leeftijd of wanneer u weer in staat bent om te werken.