AnW Hiaat verzekering

Een ANW Hiaat verzekering kan in eerste plaats zinvol zijn voor de werknemer die geen of slechts beperkt recht hebben op een ANW-uitkering van de overheid. Deze verzekering is namelijk voor hen een belangrijke financiële dekking bij overlijden, want de achterblijvende partner krijgt lang niet altijd een (volledige) ANW-uitkering. De nabestaanden kunnen er vervolgens financieel behoorlijk op achteruitgaan.

De ANW Hiaat verzekering gaat direct in na het overlijden van de werknemer en keert uit tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de partner.