Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Wat is waardeoverdracht

Datum artikel : 01-04-2020

Wat is waardeoverdracht?
Waardeoverdracht houdt in dat het pensioen van de vorige werkgever(s) wordt overgedragen naar het pensioen van uw nieuwe werkgever. Na waardeoverdracht wordt het pensioen bij de nieuwe werkgever verhoogd. De rechten vanuit het oude pensioen komen te vervallen. Of waardeoverdracht verstandig is hangt van een aantal factoren af. Deze zijn onder andere:
1. Welke rechten heeft u vanuit uw oude pensioenregeling.
2. Worden die rechten minimaal ook in de nieuwe regeling gewaarborgd. ( is de nieuwe regeling een pensioen toezegging of een premie toezegging).
3. Gaat er geen opgebouwd nabestaande pensioen verloren bij overdracht.
4. Kunt u zich veroorloven dat u een zeker pensioenrecht inlevert tegen een onzekere (wellicht hoger geprognotiseerde) uitkering.

Een verzoek tot waardeoverdracht is geheel vrijblijvend. Er hoeft dus niet direct te worden besloten of waardeoverdracht de juiste keuze is. Er volgt eerst een offerte.

Uit welke stappen bestaat waardeoverdracht?
Soms kan het lang duren voordat een waardeoverdracht is afgerond. Dit komt door de verschillende stappen die moeten worden doorlopen. Al deze stappen hebben wel een maximale (wettelijke) termijn. Houdt rekening met de volgende stappen:

Stap 1 − Aanvraag waardeoverdracht
Vraag waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Binnen een maand vragen zij de gegevens van het pensioen bij de oude pensioenuitvoerder op.

Stap 2 − Opgave oude pensioenuitvoerder
De oude pensioenuitvoerder stuurt een opgave met de waarde van het pensioen dat u daar heeft opgebouwd naar de nieuwe uitvoerder. Hiervoor hebben zij 2 maanden de tijd.

Stap 3 − Offerte waardeoverdracht
Na ontvangst van de opgave maakt de nieuwe uitvoerder een offerte voor waardeoverdracht. Hiervoor hebben zij 2 maanden de tijd. U leest in deze offerte hoeveel pensioen u krijgt bij de nieuwe uitvoerder voor het pensioen van uw oude werkgever.

Stap 4 − Akkoord met offerte
Akkoord met de waardeoverdracht? Onderteken dan de offerte en stuur deze dan binnen 2 maanden terug aan de nieuwe uitvoerder.

Stap 5 − Definitieve waardeoverdracht
Na uw akkoord wordt de oude pensioenuitvoerder gevraagd om de waarde van het pensioen over te maken. Hiervoor hebben zij weer een maand de tijd.

Stap 6 − Afronding waardeoverdracht
Uw oude pensioenuitvoerder heeft 10 werkdagen de tijd om de waarde van het pensioen over te maken. Na ontvangst van de waarde wordt dit in de nieuwe pensioenpolis verwerkt.

Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?
Vraag de waardeoverdracht eenvoudig aan via uw online portaal.

Welke pensioenen mag ik overdragen?
Waardeoverdracht mag worden aangevraagd voor alle oude pensioenen. Weet je niet meer bij welke pensioenuitvoerders pensioen is opgebouwd? Kijk dan eens in het Nationale Pensioenregister via MijnPensioenoverzicht.nl.

Let op: in dienst vóór 1 januari 2015
Ben je in dienst getreden vóór 1 januari 2015? Dan is het niet meer mogelijk om waardeoverdracht aan te vragen. Tot 1 januari 2015 moest een waardeoverdracht binnen 6 maanden aangevraagd worden. Tegenwoordig geldt die termijn niet meer.

Indien u vragen heeft, of hulp bij uw interne onderzoek, kunt u contact met HBR Pensioen B.V. opnemen.