Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Vergaande uitspraak Hoge Raad inzake werkingssfeer CAO en pensioenfonds Metaal & Techniek

Datum artikel : 22-01-2019

Onlangs heeft de Hoge Raad een impact volle uitspraak gedaan op de wijze waarop bedrijven worden getoetst of zij onder de werkingssfeer van de CAO en Pensioenfonds Metaal en Techniek vallen. De casus gaat over het toerekenen van arbeidstijd om te bepalen of een bedrijf onder deze werkingssfeer valt. Tot voor kort werd uitgegaan van het werkelijk aantal bestede arbeidsuren per werknemer, de zogenaamde kwalitatieve criteria, die onder deze werkingssfeer vallen.

Door de uitspraak van de Hoge Raad worden nu alle overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemer die betrokken zijn bij de werkzaamheden, zoals omschreven in de bedrijfstak, meegenomen. Dus ook de werkzaamheden die dienstbaar zijn aan deze werkzaamheden. Voorbeeld: voorheen werden alleen de uren voor daadwerkelijke bewerking/reparatie aan een machine geteld. Tegenwoordig moeten ook de uren van het vooronderzoek en analyse worden meegeteld.

Dit kan grote gevolgen hebben voor werkgevers, die in het verleden door het analyseren van slechts de daadwerkelijk bestede arbeidsuren, tot de conclusie zijn gekomen, dat zij niet onder de werkingssfeer van het PMT vallen. Door de toewijzing van alle arbeidsuren komt het totaal aantal uren veel sneller boven de vereiste grens van 50% en is daardoor verplichte deelname aan de CAO en het Pensioenfonds een feit.

Het is raadzaam om alsnog een intern onderzoek te doen op basis van deze nieuwe gegevens, zodat er geen onprettige situaties in de toekomst ontstaan.

Bijgaand treft u de uitspraak van de Hoge Raad aan.Klik hier voor het document

Indien u vragen heeft, of hulp bij uw interne onderzoek, kunt u contact met HBR Pensioen B.V. opnemen.