Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Per 1 januari 2019 nieuwe regels voor (hele) kleine pensioenen

Datum artikel : 11-09-2018

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit staat te lezen op www.rijksoverheid.nl. Heel kleine pensioenen zijn pensioenen van €2 of minder bruto per jaar. Personen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten voor 1 januari 2019 contact opnemen met hun pensioenuitvoerder om te vragen naar de mogelijkheden. Via mijnpensioenoverzicht.nl kan men nagaan of men ergens een heel klein pensioen heeft opgebouwd. Hier zijn ook de contactgegevens van de pensioenuitvoerder te vinden. Kleine pensioenen, pensioenen van meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar, kunnen door de pensioenuitvoerders worden samengevoegd met uw huidige pensioen (dit heet bundelen van pensioenen). De nieuwe regels zijn ingevoerd in verband met het volgende. Mensen wisselen vaker van baan en blijven korter bij een werkgever. Hierdoor bouwen werknemers bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders, (meerdere) kleine pensioenen op. Kleine pensioenen worden vaak afgekocht en horen dan niet meer bij het latere pensioen. Dan heeft men mogelijk te weinig pensioen. Door deze kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 te bundelen met het pensioen dat nu wordt opgebouwd, behouden mensen hun pensioen en is het over minder potjes verdeeld.