Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Pensioenoverzichten tonen straks ook ongunstig scenario

Datum artikel : 27-05-2018

Op mijnpensioenoverzicht.nl staan vanaf september 2019 drie bedragen voor de te verwachten pensioenuitbetaling. Die zijn berekend aan de hand van een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. Met deze maatregel hoopt minister Koolmees van Sociale Zaken dat pensioendeelnemers meer inzicht krijgen in hun pensioen. Pensioenoverzichten tonen straks ook ongunstig scenario In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Koolmees dat de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten afspraken hebben gemaakt over verbetering van de pensioencommunicatie. De partijen willen daarmee duidelijker maken dat het te verwachten pensioen ook lager (of hoger) kan uitpakken. De bewindsman spreekt van een "grote stap voorwaarts". Realistischer beeld Nu krijgen deelnemers alleen het reglementair te bereiken pensioen te zien, het bedrag dat volgt uit de pensioenregeling. "Ik vind het belangrijk dat mensen een realistischer beeld krijgen van het pensioen dat ze kunnen verwachten en de risico‘s die daarmee samenhangen. Daarom worden de scenario‘s toegevoegd. Zo weet je wat je te wachten staat en kun je er rekening mee houden‘‘, zegt de minister in een persbericht. Het reglementair te bereiken pensioen blijft ook op de overzichten staan. Dat is een wens van de Pensioenfederatie en het Verbond. Bij verzekeraars is het te bereiken pensioen het bedrag dat contractueel is overeengekomen. Ook UPO In 2020 komen de drie scenario‘s ook op de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO‘s) van pensioenuitvoerders. Die moeten daarvoor eerst nog hun systemen aanpassen.

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met HBR Pensioen opnemen per e-mail info@hbrpensioen.nl of op telefoonnummer 023-5221490.