Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Pensioenfonds PMT: Kans op korting eind 2019 blijft bestaan

Datum artikel : 26-04-2018

Het gevaar voor de verlaging van het pensioen is nog niet geweken voor de deelnemers en gepensioneerden die vallen onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Dit heeft het fonds aangegeven bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2018. De dekkingsgraad steeg in 2017 maar lijkt nu weer te stabiliseren. Pensioenfonds PMT: Kans op korting eind 2019 blijft bestaan De beleidsdekkingsgraad van PMT is in het afgelopen kwartaal gestegen van 100,6% naar 101,5%. De actuele dekkingsgraad op UFR-basis daalde echter van 102,2% naar 101,5%. De rente bleef per saldo vrijwel onveranderd, waardoor een belangrijke kracht achter een dekkingsgraadstijging achterwege bleef. Daarnaast nam in februari de onzekerheid op de financiéle markten toe met dalende aandelenkoersen als gevolg. Het totaal beleggingsrendement over het eerste kwartaal was daardoor negatief en kwam uit op -0,6%. Stabilisatie dekkingsgraad Ondanks het feit, dat vanuit financieel oogpunt bezien, 2017 een goed jaar was voor PMT is daardoor de kans op korting van de pensioenen eind 2019 nog aanwezig. In 2017 heeft de dekkingsgraad een mooie ontwikkeling laten zien tot boven de 100%. Nu zien we een stabilisatie van de dekkingsgraad, zegt Jos Brocken, (werknemers)voorzitter van PMT. Dat kunnen we nu eigenlijk niet gebruiken want de reserves van het fonds zijn nog niet op het niveau dat minimaal vereist is. Een korting is pas uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger is dan 104,3%.

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met HBR Pensioen opnemen per e-mail info@hbrpensioen.nl of op telefoonnummer 023-5221490.