Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Ook voor pensioenadvies een betrouwbaar adres

Datum artikel : 06-08-2020

Nadat we zo'n 10 jaar geleden de samenwerking met HBR op het gebied van de verzekeringen hadden uitgebreid en daar ook goede ervaringen mee hadden opgedaan, besloten wij als Hiflex om ook bij de keuze voor een nieuwe pensioenadviseur HBR daarin mee te nemen.

Vooral in deze tijd van veranderingen in de pensioenwetgeving is duidelijkheid, voortvarendheid en een juiste keuze, voorbereid op de toekomst, belangrijk.

Brian Gal , onze adviseur bij HBR, ging na de inventarisatie van onze wensen oplossingsgericht en voortvarend te werk bij het uitbrengen van een eerste advies. Dit in tegenstelling tot een aantal andere adviseurs die wij hadden uitgenodigd, die vooral problemen zagen en een wollige onduidelijkheid schepten.

Na het eerste advies werden een aantal offertes van pensioenverzekeraars uitgebracht en werden de verschillen helder in een spread sheet gepresenteerd aan het management team van Hiflex. Vragen werden duidelijk beantwoord. Op basis van onze wens, om een toekomstbestendig pensioen aan de medewerkers te kunnen bieden is aan het voltallige personeel een presentatie-avond georganiseerd. Tot opzichte van eerdere ervaringen was de anderhalf uur durende uitleg 's-avonds verduidelijkend en heeft onze medewerkers het vertrouwen gegeven dat wij een juiste keuze maakten. In een voor niet pensioenspecialisten begrijpelijk Nederlands werd e.a. uitgelegd. Ook is aan de medewerkers de mogelijkheid geboden om individueel vragen te kunnen stellen.

Bij de verdere juridische formalisatie is men voortvarend te werk gegaan en zijn wij zeer tevreden over de gemaakte keuze mede omdat men doet wat men beloofd.

Hiflex Automatiseringstechniek B.V.

Dick de Graaf

Directeur.