Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

Datum artikel : 13-12-2018

Nieuwe regels voor kleine pensioenen Wie in zijn leven verschillende werkgevers heeft, kan daardoor ook verschillende pensioenpotjes hebben. Per 1 januari 2019 wijzigen de regels voor kleine pensioenen. Kleine pensioenen (meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar) worden niet langer afgekocht, maar samengevoegd bij de huidige pensioenuitvoerder. Op deze manier behouden mensen hun pensioen en is het over minder potjes verdeeld. U hoeft hiervoor niets te doen. Heel kleine pensioenen, van € 2 of minder bruto per jaar, vervallen vanaf 1 januari 2019. Dat mag op grond van de nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. U heeft bijvoorbeeld zon klein pensioen als u maar relatief korte tijd hebt gewerkt bij een werkgever, en daar dus weinig pensioen heeft opgebouwd. Wilt u uw heel kleine pensioen van € 2 of minder bruto per jaar behouden? Ga dan via mijnpensioenoverzicht.nl (www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister) na of u ergens pensioen heeft opgebouwd van € 2 of minder bruto per jaar. Let op: staat een pensioenuitvoerder wel vermeld bij het onderdeel Mijn Gegevens, maar vindt u deze niet terug bij het onderdeel Mijn pensioen nu, dan betekent dit waarschijnlijk dat u bij die pensioenuitvoerder wl een heel klein pensioen heeft van minder dan 1 euro. Omdat dit bedrag naar beneden is afgerond tot 0 euro is het niet zichtbaar. Heeft u zon heel klein pensioen € 2 euro of minder bruto per jaar? Neem vr 1 januari 2019 contact op met de pensioenuitvoerder bijvoorbeeld het pensioenfonds of de verzekeraar. De contactgegevens van de pensioenuitvoerder vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl bij het onderdeel Mijn pensioenuitvoerders. Vraag of uw heel klein pensioen vervalt. Zo ja, dan kunt u de pensioenuitvoerder vragen wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld om dit op uw bankrekening te storten. U kunt ook vragen om het over te dragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Worden alle kleine pensioenen samengevoegd? Nee, niet alle pensioenuitvoerders maken gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen (meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar) samen te voegen. Als uw pensioenuitvoerder hier geen gebruik van maakt, dan blijft het pensioen staan waar het staat. U kunt dan wel zelf om waardeoverdracht [link]vragen, zoals dat nu ook kan. Hoe kan ik mijn heel kleine pensioen van minder dan € 2 per jaar behouden? Als u uw heel kleine pensioen (€ 2 of minder bruto per jaar) wilt behouden, neem dan vr 1 januari 2019 contact op met de pensioenuitvoerder(s). Vraag of uw heel klein pensioen vervalt. Zo ja, dan kunt u de pensioenuitvoerder vragen wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld om dit op uw bankrekening te storten. U kunt ook vragen om het over te dragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Wat gebeurt er als ik nu geen pensioen opbouw? Als u (tijdelijk) geen werkgever heeft of geen pensioen opbouwt, bijvoorbeeld door werkloosheid of vertrek naar het buitenland, dan blijft het kleine pensioen (meer dan € 2 bruto per jaar en minder dan € 474,11 bruto per jaar) staan waar het staat. Na 5 jaar mag de pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld het pensioenfonds of de verzekeraar) het kleine pensioen alsnog afkopen. Afkoop kan dan alleen als u instemt. Zo niet, dan blijft het kleine pensioen staan waar het staat. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juni 2018 Waarom vervallen heel kleine pensioenen (€ 2 of minder bruto per jaar?) Dat mag volgens de nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Zowel het laten staan van deze heel kleine pensioenen als het automatisch samenvoegen van deze pensioenen kost veel. U heeft tot 1 januari 2019 de tijd om uw heel kleine pensioen te behouden. Wordt mijn heel kleine pensioen (€ 2 of minder bruto per jaar) samengevoegd of afgekocht? Dat vraagt u aan uw pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld uw pensioenfonds of verzekeraar. Wat gebeurt er met de heel kleine pensioenen die vervallen? De pensioenuitvoerder is verplicht om te verantwoorden wat er gebeurt met de heel kleine pensioenen die vervallen. U kunt in het jaarverslag van de pensioenuitvoerder teruglezen welke bestemming deze bedragen krijgen. Waarom zijn er nieuwe regels voor kleine pensioenen? Mensen wisselen vaker van baan en werken korter bij een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders kleinere pensioenen op. Kleine pensioenen (minder dan € 474,11 per jaar) worden nu vaak afgekocht. Het bedrag wordt in n keer uitgekeerd en hoort dan niet meer bij het pensioen. Vanaf 1 januari 2019 worden deze kleine pensioenpotjes automatisch samengevoegd bij het pensioen dat u nu opbouwt. Op deze manier behouden mensen hun pensioen, en zit het over minder potjes verdeeld. Alleen heel kleine pensioenen, van € 2 of minder bruto per jaar, vervallen. Zie ook Wet Waardeoverdracht klein pensioen http://wetten.overheid.nl/BWBR0040435/201803-01 Mijn pensioenoverzicht www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister