Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Dit doet Prinsjesdag 2020 met jouw portemonnee

Datum artikel : 17-09-2020

Wat zijn de effecten van Prinsjesdag 2020 op jouw portemonnee? Een aantal maatregelen was al uitgelekt, maar na de presentatie van de Miljoenennota op dinsdag 15 september weten we meer. Een overzicht van de belangrijkste plannen. Eigen woning ...

LEES VERDER

Ook voor pensioenadvies een betrouwbaar adres

Datum artikel : 06-08-2020

Nadat we zo'n 10 jaar geleden de samenwerking met HBR op het gebied van de verzekeringen hadden uitgebreid en daar ook goede ervaringen mee hadden opgedaan, besloten wij als Hiflex om ook bij de keuze voor een nieuwe pensioenadviseur HBR daarin ...

LEES VERDER

Wat houdt de werknemerspensioenregeling in?

Datum artikel : 17-07-2020

Zodra je hebt besloten om je medewerkers aan te sluiten bij een pensioenregeling zijn er nog steeds veel keuzes die je moet maken. Wat kies jij? Keuzes met betrekking tot pensionering van mijn medewerker: Ouderdomspensioen De eerste keuze di ...

LEES VERDER

Laatste nieuws over het pensioenakkoord

Datum artikel : 01-07-2020

Laatste nieuws over het pensioenakkoord Zoals u ongetwijfeld hebt kunnen lezen in de media hebben het Kabinet en de sociale partners afgelopen week een pensioendeal gemaakt. Onderstaand treft u onder voorbehoud, want nog niet alles is duidelijk en ...

LEES VERDER

Verplichte aansluiting bij een pensioenfonds: drie aandachtspunten

Datum artikel : 04-06-2020

Wanneer je je als ondernemer met personeel niet aansluit bij een bedrijfstakpensioenfonds, terwijl dat eigenlijk wel moet, kunnen de financiële consequenties groot zijn. Drie aandachtspunten zijn van belang. Valt jouw bedrijf binnen een sec ...

LEES VERDER

Corona en uw pensioen

Datum artikel : 08-05-2020

Corona en uw pensioen De koppen in de kranten zijn redelijk dramatisch: de gevolgen van het coronavirus hebben grote invloed op uw pensioen. Zeker, de situatie is ernstig. Maar misschien iets minder erg dan u bij het lezen van de koppen in de kran ...

LEES VERDER

Gevolgen Corona voor uw financiën

Datum artikel : 23-04-2020

Bespreek met ons uw vragen over de gevolgen van corona voor uw financiën De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Bijna iedereen heeft te maken met deze gevolgen. Wij mer ...

LEES VERDER

Wat is waardeoverdracht

Datum artikel : 01-04-2020

Wat is waardeoverdracht? Waardeoverdracht houdt in dat het pensioen van de vorige werkgever(s) wordt overgedragen naar het pensioen van uw nieuwe werkgever. Na waardeoverdracht wordt het pensioen bij de nieuwe werkgever verhoogd. De rechten vanuit h ...

LEES VERDER

Pensioenpremies forse last voor ondernemers in crisis

Datum artikel : 01-04-2020

Pensioenpremies kunnen tot wel een vijfde van de totale loonkosten van een bedrijf bedragen. Een forse last wanneer je als ondernemer acute liquiditeitsproblemen ervaart. Pensioenuitvoerders helpen ondernemers zoveel mogelijk. Elke uitvoerder heeft z ...

LEES VERDER

Impact Coronavirus Wat te doen als een werkgever de pensioenpremie niet meer kan betalen

Datum artikel : 19-03-2020

Wat te doen als u een werkgever de pensioenpremie niet (meer) kan betalen? Intussen heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, beter bekend als het Corona-virus, ook in Nederland geleid tot ingrijpende maatregelen die in ieder geval tot begin ap ...

LEES VERDER

Verplichte aansluiting pensioenfonds

Datum artikel : 04-03-2020

Wanneer je je als ondernemer met personeel niet aansluit bij een bedrijfstakpensioenfonds, terwijl dat eigenlijk wel moet, kunnen de financiële consequenties groot zijn. Drie aandachtspunten zijn van belang. Valt jouw bedrijf binnen een se ...

LEES VERDER

Het recht om te winkelen met je pensioenkapitaal

Datum artikel : 20-02-2020

Bij steeds meer pensioenregelingen bouw je een kapitaal op waarmee je later een uitkering gaat aankopen. Die uitkering mag je aankopen waar je wilt. Dat heet shoprecht. Bij zeven op de tien Nederlanders is dat niet bekend. Geen idee wat shopre ...

LEES VERDER

De gevolgen van het Pensioenakkoord 2019

Datum artikel : 20-11-2019

De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken staan in het Pensioenakkoord 2019. De veranderingen raken vrijwel iedereen. Hieronder vind je een overzicht van de vo ...

LEES VERDER

Pensioen voor zzp’ers: alle opties op een rij

Datum artikel : 27-06-2019

Iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft, ontvangt een basispensioen van de overheid zodra hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ben je in loondienst, dan is de kans groot dat jouw werkgever een regeling heeft getroffen waardoo ...

LEES VERDER

Zadel werkgevers niet op de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Datum artikel : 15-05-2019

Adfiz roept de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie op om de kosten van inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen die zijn ontstaan door een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst ...

LEES VERDER

Jouw ondernemerspensioen: droomvilla of luchtkasteel?

Datum artikel : 10-05-2019

Hoe staat jouw oude dag ervoor? Op Mijn Pensioenoverzicht kun je zien waar en hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Naast je recht op AOW vind je hier hoeveel pensioen je hebt en bij welke pensioenuitvoerder(s) en verzekeraar(s). Ook zie je wat je nab ...

LEES VERDER

Collectieve Pensioenverzekeringen

Datum artikel : 12-04-2019

Extra kosten waardeoverdracht altijd voor rekening werkgever? Op basis van de Pensioenwet heeft een werknemer bij opname in de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever een wettelijk recht op waardeoverdracht. De eventueel hieruit voortkomende e ...

LEES VERDER

Vergaande uitspraak Hoge Raad inzake werkingssfeer CAO en pensioenfonds Metaal & Techniek

Datum artikel : 22-01-2019

Onlangs heeft de Hoge Raad een impact volle uitspraak gedaan op de wijze waarop bedrijven worden getoetst of zij onder de werkingssfeer van de CAO en Pensioenfonds Metaal en Techniek vallen. De casus gaat over het toerekenen van arbeidstijd om te be ...

LEES VERDER

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

Datum artikel : 13-12-2018

Nieuwe regels voor kleine pensioenen Wie in zijn leven verschillende werkgevers heeft, kan daardoor ook verschillende pensioenpotjes hebben. Per 1 januari 2019 wijzigen de regels voor kleine pensioenen. Kleine pensioenen (meer dan € 2 ...

LEES VERDER

Per 1 januari 2019 nieuwe regels voor (hele) kleine pensioenen

Datum artikel : 11-09-2018

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit staat te lezen op www.rijksoverheid.nl. Heel kleine pensioenen zijn pensioenen van €2 of minder bruto per jaar. Personen die een heel klein pensioen willen behouden, moeten voor 1 janua ...

LEES VERDER

Gemiddelde pensioenleeftijd schuift weer verder op

Datum artikel : 18-07-2018

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is vorig jaar opgelopen tot 64 jaar en 10 maanden. Dat is 5 maanden ouder dan in 2016, meldt het CBS. Inmiddels gaat de meerderheid van de werkende Nederlanders pas na zijn 65e met pensioen. Sinds 2006 ga ...

LEES VERDER

AOW-leeftijd kan vijf jaar later omhoog

Datum artikel : 01-06-2018

De AOW-leeftijd hoeft niet al in 2021 naar 67 jaar, maar dat kan ook in 2026. Dat stellen actuarissen op basis van nieuwe voorspellingen over de levensverwachting van 65-jarigen. Volgens econoom Harrie Verbon zou bevriezing van de AOW-leeftijd bovend ...

LEES VERDER

Werknemers mkb dreigen bij pensioen kopje onder te gaan

Datum artikel : 29-05-2018

Terwijl iedereen in de politiek en in pensioenland zich druk maakt om het pensioen van zzp‘ers, voorzie ik dat we een grote en belangrijke groep over het hoofd zien. Werknemers van mkb-bedrijven dreigen namelijk in het verdomhoekje te raken doo ...

LEES VERDER

Pensioenoverzichten tonen straks ook ongunstig scenario

Datum artikel : 27-05-2018

Op mijnpensioenoverzicht.nl staan vanaf september 2019 drie bedragen voor de te verwachten pensioenuitbetaling. Die zijn berekend aan de hand van een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. Met deze maatregel hoopt minister ...

LEES VERDER

Scheidende DGA mag

Datum artikel : 07-05-2018

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) die in echtscheiding ligt de oudedagsverplichting (ODV) geheel of gedeeltelijk wil vervreemden aan de ex-partner of wil omzetten in een aanspraak met de ex als gerechtigde, hoeft hij niet direct belasting af ...

LEES VERDER

Pensioenfonds PMT: Kans op korting eind 2019 blijft bestaan

Datum artikel : 26-04-2018

Het gevaar voor de verlaging van het pensioen is nog niet geweken voor de deelnemers en gepensioneerden die vallen onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Dit heeft het fonds aangegeven bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwa ...

LEES VERDER

Nabestaandenpensioen moet hoger op de agenda

Datum artikel : 03-04-2018

Het nabestaandenpensioen is vaak onvoldoende geregeld. Veel mensen zijn zich daarvan niet bewust. Ze treffen daardoor geen noodzakelijke maatregelen of zijn daarvoor te laat. Het onderwerp moet daarom hoger op de agenda komen van sociale partners en ...

LEES VERDER

Mijlpaal: Over een paar jaar wordt pensioen bij scheiden automatisch verdeeld

Datum artikel : 09-03-2018

Mijlpaal: Over een paar jaar wordt pensioen bij scheiden automatisch verdeeld Pensioenverdeling wordt eenvoudiger als je uit elkaar gaat. Wijzer in geldzaken is blij met de uitkomsten van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij sche ...

LEES VERDER

Anw-compensatie vervalt met ingang van 2018 | ABP

Datum artikel : 24-01-2018

Anw-compensatie vervalt met ingang van 2018 | ABP Klik op deze link om het artikel te lezen over Anw-compensatie vervalt met ingang van 2018 | ABP Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u natuurlijk altijd contact ...

LEES VERDER

Pensioencijfers 2018

Datum artikel : 01-01-2018

Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de pensioencijfers voor 2018 bekend gemaakt. Klik op deze link om de pensioencijfers voor 2018 in te zien. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u natuurlij ...

LEES VERDER

Pensioen 1-2-3

Datum artikel : 15-07-2016

Informatie over Pensioen 1-2-3 Met ingang van 1 juli 2016 wordt op een nieuwe wijze over pensioen gecommuniceerd om het pensioen begrijpelijk te maken voor werknemers, Pensioen 1-2-3. Deze bestaat uit 3 lagen: Laag 1: Legt de hoofdlijnen van de ...

LEES VERDER