Hoe veilig bent u tegen hackers?
Bekijk onze oplossing

Pensioen voor zzp’ers: alle opties op een rij

Datum artikel : 27-06-2019

Iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft, ontvangt een basispensioen van de overheid zodra hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ben je in loondienst, dan is de kans groot dat jouw werkgever een regeling heeft getroffen waardoo ...

LEES VERDER

Zadel werkgevers niet op de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Datum artikel : 15-05-2019

Adfiz roept de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie op om de kosten van inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen die zijn ontstaan door een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst ...

LEES VERDER

Jouw ondernemerspensioen: droomvilla of luchtkasteel?

Datum artikel : 10-05-2019

Hoe staat jouw oude dag ervoor? Op Mijn Pensioenoverzicht kun je zien waar en hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Naast je recht op AOW vind je hier hoeveel pensioen je hebt en bij welke pensioenuitvoerder(s) en verzekeraar(s). Ook zie je wat je nab ...

LEES VERDER

Collectieve Pensioenverzekeringen

Datum artikel : 12-04-2019

Extra kosten waardeoverdracht altijd voor rekening werkgever? Op basis van de Pensioenwet heeft een werknemer bij opname in de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever een wettelijk recht op waardeoverdracht. De eventueel hieruit voortkomende e ...

LEES VERDER

Vergaande uitspraak Hoge Raad inzake werkingssfeer CAO en pensioenfonds Metaal & Techniek

Datum artikel : 22-01-2019

Onlangs heeft de Hoge Raad een impact volle uitspraak gedaan op de wijze waarop bedrijven worden getoetst of zij onder de werkingssfeer van de CAO en Pensioenfonds Metaal en Techniek vallen. De casus gaat over het toerekenen van arbeidstijd om te be ...

LEES VERDER